درباره ما

دلیل انتخاب ما

درباره مهدکودک فرشته های شهر

مهد کودک را می توان اولین محیط رویارویی کودکان با محیط اجتماع در نظر گرفت. مهد کودک فرشته های شهر در سال 1396 آغاز به فعالیت نمود. اصلی ترین هدف این مرکز همواره ایجاد محیطی امن و شاد در راستای ارتقای سطح اجتماعی ، علمی و فرهنگی کودکان بوده است. طی سالیان فعالیت تواستیم مهارت خود استقلالی را به نوگلان بیاموزیم و بندهای وابستگی را گسستیم . ما بر این باوریم که در بازیها ، او در انتخاب علایقش آزاد است و به این ترتیب اعتماد به نفس را در او افزایش دادیم تا او هم خود را دوست بدارد و باور کند و هم دیگران را.

اهداف مهدکودک فرشته های شهر اساسا بر 6 محور استوار گردیده :
_ رشد جسمی و حرکتی
_ رشد زبانی و گفتاری
_ رشد ذهنی و شناختی
_ رشد اجتماعی
_ رشد خلاقیت
_ رشد عاطفی

منشور اخلاقی فرشته های شهر :
ما مدیران ، مربیان و پرسنل مهدکودک فرشته های شهر بر این باوریم که :
_ به 16 اصل حقوق کودک پایبند باشیم و آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
_ همه کودکان حق استفاده مساوی از آموزش و امکانات را دارند.
_ همواره نظم، وقت شناسی، به روز کردن دانش ، مسئولیت پذیری ، احترام،صمیمیت و همبستگی را از اصول کار خود قرار دهیم.
_ کودکانمان آنچه ما میگوییم و میخواهیم نمی شوند. بلکه همان چیزی می شوند که ما هستیم پس ما از خود شروع می کنیم.
_ به کودکانمان عشق بورزیم و محبت بی قید و شرط را از دلبندمان دریغ نکنیم .

 

مدیریت : خانم ساناز احمدی

تخصص ما در تربیت نابغه های ایران زمین است.

ادعا نمی کنیم بهترین هستیم، ادعا می کنیم بهترین ها انتخابمان می کنند.