لوگو و سازه ها

مهمترین تاثیر لگو ها بر روی کودکان در رشد و هماهنگی مهارتهای بدنی و ارتباطات فضایی است که تحقیقات دانشمندان ... ادامه مطلب

نقاشی خلاق

در بین فعالیتهای کودک نقاشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،چون تماما از درون کودک سرچشمه می گیرد و پایه ... ادامه مطلب

سفالگری

سفالگری برای کودکان یک فعالیت هنری بسیار مفید است که فرصت مناسبی را برای ابراز وجود و کشف توانایی ها ... ادامه مطلب

استخر شن

شن بازی برای کودکان فعالیتی خوشایند و لذت بخش است ، کودک از لمس کردن شن و بازی با آن ... ادامه مطلب