ارتباط

لوگو و سازه ها

مهمترین تاثیر لگو ها بر روی کودکان در رشد و هماهنگی مهارتهای بدنی و ارتباطات فضایی است که تحقیقات دانشمندان ... ادامه مطلب

سفالگری

سفالگری برای کودکان یک فعالیت هنری بسیار مفید است که فرصت مناسبی را برای ابراز وجود و کشف توانایی ها ... ادامه مطلب